Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

שמה של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטה העברית בירושלים הולך לפניה הן מבחינת איכות המורים וההוראה והן מבחינת רמת התלמידים, הטיפול האישי והייעוץ המלווה הניתן להם.


הניסיון מלמד שמרבית התלמידים מצליחים מאוד ומתקבלים ללימודים אוניברסיטאיים עם גמר המכינה. מסגרת זו מיועדת לתלמידים המעוניינים לשפר את סיכוייהם להתקבל לאוניברסיטה, גם לתחומים סלקטיביים.


מרבית המתקבלים מסיימים בהצלחה לימודי תואר ראשון. במהלך השנים סיימו מספר רב של בוגרי מכינה גם תואר שני ושלישי.

facebook
כרטיס כניסה שלך מצויינות אקדמית
האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem