facebook

סיכויי קבלה


תעודת המכינה יכולה להחליף את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה (הטובה מביניהן).

בקבלה עם תעודת מכינה צריך בשקלול ציון פסיכומטרי נמוך יותר מאשר השקלול הפסיכומטרי הנדרש עם תעודת בגרות.

אם ידוע לך ממוצע הבגרות שלך לפי חישוב אוניברסיטאי, יש להיכנס אל חישוב סיכויי קבלה. אם לא ידוע לך ממוצע הבגרות שלך, יש להיכנס קודם לחישוב ממוצע בגרות ולחשב את הממוצע, ורק לאחר מכן לעבור אל חישוב סיכויי קבלה.

במסך זה יש אפשרות לבדוק קבלה לפי:
  • ציון פסיכומטרי וממוצע בגרות - יש להכניס רק נתון אחד- ציון פסיכומטרי או ממוצע בגרות , לחפש את הפקולטה והחוגים בהם מעוניינים ולראות את הנתונים הנדרשים.
  • ניתן לעשות סימולציה על ציון פסיכומטרי וציון מכינה באותו אופן, ולראות את ההבדלים בקבלה לפי ממוצע בגרות לבין קבלה לפי ציון מכינה ( למעט לאותם חוגים אליהם יש קבלה מובטחת על פי ציון מכינה כמפורט בפרק "מה תקבל במכינה"). 

 

כרטיס הכניסה למצוינות אקדמיתכרטיס הכניסה למצוינות אקדמית
האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem